Welkom

Payroll Check B.V. is opgericht in april 2006 en heeft naamsbekendheid gekregen op het gebied van Sociale Verzekeringswetten, met de daarbij behorende stimuleringsmaatregelingen, door brede kennis, klantgerichtheid, expertise, kwaliteit en geboekte resultaten bij haar klanten. Payroll Check vertaalt alle regelgeving met betrekking tot Sociale Verzekeringen, inclusief subsidieregelingen, naar de praktijk binnen uw organisatie.

Op 1 januari 2014 zal de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) van start gaan. De kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden, met ingang van deze wet, in meerdere mate toegerekend aan de werkgever. Payroll Check neemt graag de administratieve activiteiten die bij deze wetswijziging komen kijken van u over.

Payroll Check kan tevensĀ  voor u nagaan of uw organisatie besparingen kan realiseren op de personeelskosten door het uitvoeren van een Payroll Scan. De scan consultants die bij Payroll Check in dienst zijn, zijn allen bij de Nirpa geregistreerde professionals. Kwaliteit is en blijft hierdoor gewaarborgd.

Payroll Scan

Gezien het huidige klimaat zijn organisaties continu op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. De hoogste kostenpost binnen een organisatie wordt in de meeste gevallen nog steeds gevormd door de diverse personele kosten.Lees meer »

Ontzorgen

Gezien het feit dat de Sociale Verzekeringswet-en regelgeving (SVW) steeds aan verandering onderhevig is, is het voor veel werkgevers lastig om deze wetgeving te implementeren in hun administratieve processen bij de diverse afdelingen die hiermee te maken hebben. Ook is het, gezien de complexiteit van de berekeningen welke aan de beschikkingen ten grondslag...

Lees meer »

• Payroll scan

• Ontzorging SVW

• Modernisering Ziektewet

• BeZaVa

• Gedifferentieerde Premies

• Payroll scan

• Ontzorging SVW

• Modernisering Ziektewet

• BeZaVa

• Gedifferentieerde Premies

• Payroll scan

• Ontzorging SVW

• Modernisering Ziektewet

• BeZaVa

• Gedifferentieerde Premies